Uvjeti korištenja

Zbirni preglednik Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske (dalje zbirni preglednik) uspostavlja, vodi i administrira Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (dalje: HAOP).

Koristeći zbirni preglednik, Korisnik pristaje na ove Uvjete korištenja, razumije ih i prihvaća, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja preglednika provodi se u skladu s ovim Uvjetima.

Zbirni preglednik je usporediv s publikacijama koje podatke čine javno dostupnima na Internetu.

Podatke sa zbirnog preglednika moguće je preuzeti u obliku .csv datoteke.

Sav sadržaj u obliku prikazanom na zbirnom pregledniku može se koristiti i objavljivati sadržajno prostorno i vremenski neograničeno, uz propisno citiranje i navođenja izvora podataka kako je niže naznačeno. Zabranjeno je korištenje sadržaja baze za planiranje i provedbu aktivnosti koje nisu u skladu sa propisima RH, a posebno Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13).

Pri korištenju i objavljivanju sadržaja preuzetog sa zbirnog preglednika obavezno je citirati zbirni preglednik kao izvor. Preporučeni način citiranja je:

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (godina): Zbirni preglednik Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske. Dostupno na http://www.bioportal.hr/. Pristupljeno: datum pristupa.

Prihvaćanjem Općih uvjeta, Korisnik se obvezuje da prilikom korištenja i objavljivanja sadržaja, neće mijenjati izvorni sadržaj preuzet sa zbirnog preglednika.

HAOP provodi kontinuiranu kontrolu kvalitete sadržaja i pripremu istog za prikaz u okviru zbirnog preglednika. HAOP se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve netočnosti u sadržaju, te nepotpune ili zastarjele podatke. HAOP ne prihvaća odgovornost za eventualnu štetu nastalu kao posljedicu korištenja netočnih, nepotpunih ili zastarjelih podataka.

Korisnik pristankom na ove Opće uvjete korištenja potvrđuje da je upoznat da HAOP, autor sadržaja, unositelj sadržaja ili bilo koja druga osoba odgovorna za sadržaj zbirnog preglednika, nisu odgovorne za bilo koju daljnju analizu i/ili interpretaciju bilo kojeg segmenta preuzetog iz zbirnog preglednika. Korisnik se obvezuje sadržaj zbirnog preglednika koristiti na način koji je u skladu s navedenim upozorenjem.

HAOP zadržava pravo izmjene Općih uvjeta korištenja javno dostupnih podataka i sadržaja. Prilikom korištenja sadržaja preuzetih iz zbirnog preglednika potrebno je pridržavati se Općih uvjeta korištenja koji su važeći u trenutku korištenja sadržaja zbirnog preglednika, neovisno o tome kada je sadržaj preuzet sa zbirnog preglednika i koji su Opći uvjeti korištenja tada bili važeći.

Ako Korisnik postupa protivno navedenim Općim uvjetima korištenja na bilo koji način ili u bilo kojem dijelu snosi isključivu odgovornost za štetu koja bi time nastala.

Za sva pitanja u vezi korištenja podataka i ostalog sadržaja obratite se na e-mail info@haop.hr s naznakom sadržaja:"Zbirni preglednik Katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske".