Speleološki katastar


Broj objekata 1.718
% od procijenjenog broja istraženih objekata 17%

Zaštićena područja RH


Broj objekata 735
% od ukupnog broja objekata u Katastru 43%

Natura 2000


Broj objekata 153
% od ukupnog broja objekata u Katastru 9%

Minsko-eksplozivna sredstva


Broj objekata 42
% od ukupnog broja objekata u Katastru 2%

Broj speleoloških objekata po županijama

650 Ukupan broj špilja u Katastru speleoloških objekata RH
932 Ukupan broj jama u Katastru speleoloških objekata RH

Izdvojeni pokazatelji

Ukupna duljina svih objekata u Katastru (m)
128.599,28
Najveća duljina objekta (m)
16.396
Najveća dubina objekta (m)
1.431
Najveća nadmorska visina na kojoj se nalazi objekt (m)
1.630
Broj objekata na otocima
88
Najveći broj ulaza nekog objekta
9
Ukupan broj onečišćenih objekata
299

Broj speleoloških objekata u Katastru

Pregled po biogeografskim regijama i po ciljevima očuvanja

Broj speleoloških objekata u Katastru

Pregled speleoloških objekata prema tipu objekta

Broj speleoloških objekata u zaštićenim područjima

Pregled po kategorijama zaštite