O Katastru

Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode zajednički uspostavljaju speleološke udruge i ustanove sa speleološkom djelatnošću koje djeluju na području Republike Hrvatske kao učesnici u Katastru i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Učesnici prikupljaju, ažuriraju i verificiraju podatke te ih unose u Katastar zajedno sa pratećom fotodokumentacijom, nacrtima i ostalom arhivom. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pruža svu potrebnu informatičku infrastrukturu i podršk.

Svi podatci unutar Katastra u potpunosti su dostupni njegovim učesnicima, institucijama unutar sektora zaštite prirode te državnim i javnim institucijama koje se bave poslovima zaštite i spašavanja ljudi i njihove imovine u okviru web portala Katastra. U ograničenom opsegu, podatci su dostupni i javnosti u okviru web portala Informacijskog sustava zaštite prirode – Bioportala.

Učesnici u Katastru:

Breganja, Bregana

Dinaridi - Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena, Zagreb

Hrvatski geološki institut, Zagreb

Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb

Osmica, društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti, Karlovac

Speleološka udruga Estavela, Kastav

Speleološka udruga „Kraševski zviri“ Ivanec, Ivanec

Speleoklub "Had" Poreč, Poreč

Speleološka udruga Spelunka, Oprič

Speleološki klub Ozren Lukić, Zagreb

Speleološki klub "Samobor", Samobor

Speleološki klub „Ursus spelaeus“, Karlovac

Speleološki klub Željezničar, Zagreb

Speleološki odsjek Hrvatskog planinarskog kluba "Sveti Mihovil", Šibenik

Speleološki odsjek Liburnija Planinarskog društva Paklenica

Speleološki odsjek Planinarskog društva sveučilišta "Velebit", Zagreb

Speleološko društvo "Buje", Buje

Speleološko društvo Karlovac, Karlovac

Speleološko društvo "Proteus", Poreč

Suradnici na Katastru:

Čisto podzemlje, inicijativa Zagrebačkog speleološkog saveza

Hrvatska gorska služba spašavanja

Ministarstvo unutarnjih poslova

Korisnici Katastra:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima RH

Izradu Katastra omogućili:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Projekt integracije u EU Natura 2000 - NIP

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Autori fotografija prikazanih na naslovnici:

1. fotografija: M. Lukić - Bunetova jama

2. fotografija: H. Cvitanović - Gvozdenica

3. fotografija: M. Lukić - Markov ponor

4. fotografija: K. Miculinić - Žarnava garma

5. fotografija: H. Cvitanović - Vilina spillja Ombla